Política de privadesa

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de BACALLA ESTRELLA i, en conseqüència, asumim el compromís de garantitzar la privacitat de l’usuari en tot moment. BACALLA ESTRELLA assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari. Així mateix, BACALLA ESTRELLA es compromet a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui faciitar a través d’aquesta pàgina.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007 s'informa de que la utilització de determinats serveis i l’adquisició de productes a la nostra pàgina web requereix que es facilitin determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquestes seran objecte de tractament i seran incorporades als nostres fitxers, com a titulars i responsables dels mateixos. L’enviament de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals als menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

Ús de les dades personals

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la que es recullen i en cap cas l'usuari està obligat a facilitar-nos-les; no obstant, els marcats amb un asterisc (*) són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud. Així mateix, l'usuari tindrà que certificar que totes les dades que ens facilita són certes, veritables i pertinents per a la finalitat perque es sol·liciten.

La nostra pàgina web recull les dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic:

A l’enllaç Contacte es pot sol·licitar qualsevol tipus d’informació, aclaració o dubte.

A l’enllaç Regístrar-se sol·licitem les dades personals de l’usuari amb la finalitat de tramitar la compra seleccionada, i que es registri com a client. Informem que, a efectes de comprovar la veracitat de les dades aportades en les compres contra reembossament, podem posar-nos en contacte amb l’usuari per mitjà de les dades facilitades. Les dades seran incorporades als nostres fitxers de Clients.

Així mateix, sempre i quan l’usuari no indiqui el contrari, utilitzarem les seves dades de contacte amb la finalitat d’informar-li sobre els nostres productes, promocions i ofertes, per mitjà de l’adreça de correu electrònic que ens faciliti.

Així mateix, posem a la disposició dels usuaris diverses adreces de correu electrònic, amb la finalitat de que ens sol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclaració o dubte. Si l’usuari inclou dades personals al seu correu electrònic, o la seva adreça conté dades personals, ens autoritza a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, si BACALLA ESTRELLA ho considerés convenient, i aquestes dades estaran regulades per les presents polítiques de privacitat.

BACALLA ESTRELLA es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals als seus fitxers.

L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a BACALLA ESTRELLA o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals de l'usuari

En qualsevol moment l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts legalment, dirigint-se a la següent adreça: BACALLA ESTRELLA, C/ PI I MARGALL, 73-75, 08024-BARCELONA, adjuntant còpia del seu DNI.

Considerem que si l’usuari no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que BACALLA ESTRELLA consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat perquè es van obtenir.

Comunicacions de dades

BACALLA ESTRELLA informa de que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i que seran utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades, de manera que no les cedim ni comuniquem a cap tercer, a excepció de que l’usuari ens ho autoritzi expressament, i en els casos legalment previstos.

Les dades únicament seran comunicades a aquells proveïdors necessaris per a la tramitació de les compres realitzades. Tots aquests proveïdors, actuen com a encarregats de tractament de les dades d’BACALLA ESTRELLA, i tenen signats els corresponents compromisos de confidencialitat.

Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les dades personals, informem que BACALLA ESTRELLA ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de dades

Per poder mantenir les dades personals actualitzades, és important que l’usuari ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies per facilitar la navegació a la nostra web, i en conseqüència, l’usuari accepta l’ús de les mateixes. Les cookies permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de cops que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions dels seu navegador d’internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals dels usuaris.

Comunicacions comercials per correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre BACALLA ESTRELLA i l’usuari és mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada, informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els usuaris, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal i, en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús implica la seva autorització expressament per remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si l’usuari no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pot oposar-se a les mateixes en l’adreça indicada a dalt, o en cada enviament que li remetem.

BACALLA ESTRELLA no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

BACALLA ESTRELLA pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produexin a la nostra web, així com a modificaciions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. Per tant exigeix la seva lectura cada cop que l’usuari ens faciliti les seves dades a través d’aquesta pàgina web..